Vi utvecklar er butik! Med hjälp av era idéer och vår kunskap skapar vi tillsammans er framtida vinnande butik.

Till vår hjälp har vi den senaste tekniken i form av CAD där ritningen sedan kan delges alla berörda parter via e- mail och kan revideras i all oändlighet.

download (2)

Underlaget är på så sätt ”levande” under de tider då objektet befinner sig i förändringsfaser etc.

Vi projekterar er kylanläggning med stor vikt på energioptimering och driftsäkerhet.

Vill ni ha hjälp med ramhandlingar och för er ombyggnad så ordnar vi det.

Vi hjälper er även med kontakten till myndigheter med tanke på bygglov och miljö- och hälsokontoret.

Vi skapar butik från idé till färdig butik!