Vi skapar miljöer och lösningar för frukt och grönt, brödavdelningar med mera. I vårt sortiment hittar du bland annat fruktdiskar, potatisbodar, brödinredningar, förbutiker, kassadiskar, hyllsystem, belysning och demokök.

Demostationer

Betydelsen av matnära upplevelser i kundens vardagliga möte med sin butik ökar för varje år. För att svara upp till detta behov har vi utvecklat både fasta och mobila lösningar för matlagning i din butik. Om vår kockvagn Floyd inte fyller dina egna krav och förväntningar, tar vi tillsammans fram en unik lösning för din butik; mobil eller fast, innehållande vatten, avlopp, el, gas.

Övrig inredning

Vi skapar helheten i butiken med stort urval av ramper och miljöer och anpassad inredning för spelavdelningar, förbutiker, lösgodismiljöer, coffee-shops, fast food-avdelningar, blommor med mera.

Välkommen med dina idéer, så ska vi göra allt för att uppfylla dem. Fiskavdelning med smögenbrygga? Ingenting är omöjligt!

 

 

 

Montering och byggnation

Vi förändrar din butik med minsta möjliga störning för dina kunder och din personal.
Normalt sett behöver du aldrig stänga butiken under en ombyggnation tvärt om det ökar det nyfikenheten hos kunderna tillsammans med oss.

Frukt och grönt – inredningar

Vi erbjuder en totallösning för frukt- och grönsaksförsäljning i livsmedelsbutiker. En lösning där exponering och kyla skapar unika förutsättningar till merförsäljning och ökad lönsamhet för din butik.

Bröd – inredningar

Våra brödmoduler är anpassade för stora varumängder med stor exponering, men är även attraktiva och säljande vid dagens slut då fyllnadsgraden är mindre.

Vi bygger efter era önskemål med vår brödinredning i valfria material med exempel ek, bok, björk eller körsbärslaminat. Detta skapar lättskötta och hygieniska brödavdelningar med optimal säljkraft.