Kommersiell kyla

Vi är specialister på att installera, projektera och underhålla indirekta kylsystem i livsmedelsbutiker. Vår målsättning är att bygga energioptimerande kylsystem med liten miljöpåverkan till en så låg kostnad som möjligt. Detta gör vi med väl utvecklad teknik inom styr & regler och noga projekterade installationer.

Kompetensutveckling av våra medarbetare pågår ständigt, då vi vill erbjuda högkvalificerad service till våra kunder.

Service
Våra avtalskunder har tillgång till servicetekniker med bred utbildning inom kyla och styr & reglerområdet med elteknik i grunden. Vilket ger en effektiv felsökning i en kylanläggning hela dygnet. Välkommen att kontakta oss för ett förslag på kylavtal.

Övervakning med styr- och reglerfunktioner
Med hjälp av styr- och övervakningssytem kan vi förebygga driftstörningar, och kan i ett tidigt skede vidtaga åtgärder för att undvika driftavbrott.

Komfortkyla
Euronova är en liten och flexibel organisation inom Butiksbyggarna AB som finns till ditt förfogande.

Vi vill vara med och skapa en komfortabel och optimal inomhusmiljö för ert välbefinnande.

Euronova hjälper er med installation och service av luftkonditionering & värmepumpar.

Projektering

Vår projektering omfattar bland annat: framtagning av layout-, rör- och elritningar, anpassade till installationen.

Energiberäkning
Inventering av befintlig kylinstallation. Vi ser över hela installationen för att energioptimera kylanläggningen med inkoppling av värmeåtervinning till butikslokalen.

Installation
Vi tar ansvar för montaget av kyl-/frysmöbler och kyl-/frysrum under installationen.
Kylinstallationen utförs under butikens öppettider med så lite störning som möjligt för era kunder.

Dagens kunder efterfrågar helhetslösningar – kompletta, behovsanpassade och energioptimerade.

Vi är med dig under hela resans gång, från idé och offertstadiet till leverans och installation.