Idé på en butik

Om ni har en idé om hur ditt hus ska se ut så kan vi rita det.

Vi hjälper er med ritningar för allt från nybyggnad och tillbyggnad till ändringar i planlösning eller andra ändringar.

Ni kanske inte har hittat ett typhus som tilltalar dig och vill därför bygga ett lösvirkeshus. Då kan ni utforma huset mer som ni vill.

Utrymmen och arean räcker inte till. Då kanske ni börjar planera för en tillbyggnad. Kontakta oss, vi kan hjälpa er att rita.

En tillbyggnad vinner oftast på att utformas lite annorlunda mot den befintliga byggnaden så att det går att särskilja vad som är nytt och vad som är gammalt.

Ni har planer på en annan verksamhet i era lokaler eller kanske har stora lediga areor. Då kanske ni vill inreda ytterligare lägenheter eller lokaler eller ändra planlösningen. Kontakta oss!