Kontakt Tips för fastighetsägare

Vi skulle vilja få chansen att visa dig hur enkelt, effektivt och ekonomiskt lönsamt det kan bli när ni ska renovera och väljer att ta hjälp av oss på Hakab.

Vi vet alla vikten av att ha nöjda hyresgäster och kunder. För att hyresgästerna skall trivas behöver man ibland renovera, fräscha upp eller förnya. Vikten av att ni har nöjda hyresgäster och den kvalité som levereras av oss som totalentreprenör är det som vi bygger ett gott samarbete på.

Hos oss får du hjälp med att lägga det pussel som uppstår vid renoveringsbehov så som planering, projektstyrning och rådgivning. Vi hjälper även till med valet av material och minskar påfrestningarna både för era hyresgäster och på miljön på ett skonsamt sätt. För att ge bästa möjliga service så ser vi alltid till att lyssna på vad våra kunder vill ha, vi är lyhörda och tar genast lärdom av det vi får höra. På så vis kan vi snabbt erbjuda dig hjälp för ert behov.

Det är den stora kunskapsbredden inom vårt byggnätverk som möjliggör en helhetssyn i våra samarbeten som hjälper våra kunder att få bästa möjliga resultat och en översiktlig totalekonomi i dina projekt och vi samordnar personal för såväl stora som små uppgifter och till ett konkurrenskraftigt pris för dig som fastighetsägare.


Vi åtar oss att utföra bland annat.

  • Totalrenovering av lägenheter och lokaler.
  • Tillbyggnation ovanpå befintlig fastighet eller vindförråd.
  • Fasadrenovering med Målning och putsning av yta.
  • Fönsterbyte i samband med fasadrenovering eller tilläggsisolering.
  • Badrumsrenovering i samband med stambyten eller rörinfodring.
  • Köksbyte i samband med stambyten eller renovering.
  • Takrenovering och Takbyte samt plåtinklädnad.
  • Nybyggnation av cykelställ och förråd.
  • Dränering runt fastigheter samt byte av dagvattenrör.
  • Stensättning och asfaltering av gårdar och parkeringar.

När du behöver fräscha upp och renovera din fastighet så står vi till hands och hjälper dig med allt du kan tänkas behöva, vi utför professionella och pålitliga ingrepp som håller uppsatt deadline och vi håller hårt på vår Kvalitetspolicy för att lämna resultat som håller i längden och inte lämna några spår efter oss.

Vi tar inte bara ansvar mot dig som kund utan även dina hyresgäster för att skapa en mer övergripande kontroll och förenkla för dig och dina hyresgäster genom hela projektet. Självklart gör vi ordentliga uppföljningar på alla resultat efter besiktningar och när det färdiga bygget tagits i bruk. Vi skapar trivsel för era hyresgäster även under renoveringen för att dina kunder och du som värd ska känna er trygga under processen. För att även säkra kvalitén då vi använder oss av underentreprenörer så tar vi ansvaret för dem, det är vi som tar ansvar för att du som vår kund skall bli nöjd.

Genom god kommunikation skapar vi tryggare situationer där alla inblandade vet hur, när och vad som kommer att hända. Att alla är informerade om hur projektet ser ut och fungerar gör att tidsplanen är lättare att hålla.

Vi visar hänsyn till kringliggande fastigheter och närmiljön när vi arbetar, vi letar alltid efter nya sätt att hålla ner vår påverkan på både den lokala miljön när det gäller t.ex. ljudföroreningar och den globala miljön med avfall och utsläpp. Vi har en Avfallsplan som styr hur vi hanterar det som blir över när vi är klara, vi är noga med byggstädningen och lämnar ingenting efter oss utan ser alltid till att det färdiga resultatet är ordentligt städat, så att du som kund skall vara nöjd och vilja ha ett gott framtida samarbete med oss på Hakab.

Du ska känna dig välkommen att kontakta oss så vi kan diskutera dina behov.