Om Bygglov

Vi kan hjälpa dig att upprätta bygglovshandlingar.

Vi har mångåriga erfarenheter som byggnadsingenjörer bland annat som byggnadsinspektörer i Göteborgs .Samtliga tre ursprungsmedlemmarna hade arbetat eller arbetar som byggnadsinspektörer.

Ni som har pågående projekt med Peter, var god se separat sida.

Fredrik arbetar som byggnadsinpektör i Göteborgs kommun,  därför åtar vi oss inte uppdrag i kommunen.

Detta då jäv i olika grader kan uppstå.

 

Då vi själva har mångåriga erfarenhet från att handlägga  bygglovsärenden vet vi vilka handlingar som ert ärende kan behöva. Vi kontrollerar vilka eventuella planbestämmelser som gäller på platsen. Vidare håller vi löpande kontakt med er kommuns handläggare.